Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

nieobecnaodezwijsie
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapolana polana
nieobecnaodezwijsie

Mówię do siebie: NIE MYŚL! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie. 

— Krystyna Janda
Reposted frommisery misery via21gramow 21gramow
Sponsored post
soup-sponsored

April 09 2015

nieobecnaodezwijsie
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie via21gramow 21gramow
nieobecnaodezwijsie

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek vianevertheless204 nevertheless204
nieobecnaodezwijsie
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal viapolana polana
nieobecnaodezwijsie
Nie mogę dziś przyjść, bo już mnie nie ma
Coś mi wypadło, nie powiem "do widzenia"
Szarży pewnego tramwaju jakoś nie odparłem
Dziś raczej nie wpadnę - bo umarłem.
— Lao Che, Życie jest jak tramwaj
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viapolana polana
nieobecnaodezwijsie
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto via21gramow 21gramow
nieobecnaodezwijsie
Tak bardzo nie ma Cię tu.
— "Czekam" Ania Dąbrowska.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viamalusiaa malusiaa

March 31 2015

nieobecnaodezwijsie
W życiu musi być coś więcej niż tylko chęć posiadania wszystkiego.
— Maurice Sendak
Reposted frominpassing inpassing

March 22 2015

nieobecnaodezwijsie
9937 dfc8 500
Reposted fromMyrszaa Myrszaa
nieobecnaodezwijsie
5124 5e0c 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

March 19 2015

nieobecnaodezwijsie

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć.

Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć
Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć.

Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć.

W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć.

W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć.

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć.

— Jonasz Kofta "Trzeba marzyć"
Reposted fromrol rol viapolana polana
nieobecnaodezwijsie
Niedobrze, gdy w imię kogoś traci się siebie.
nieobecnaodezwijsie
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern via21gramow 21gramow

March 18 2015

nieobecnaodezwijsie
3861 62aa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmazynowa karmazynowa

March 05 2015

nieobecnaodezwijsie
4811 a865
nieobecnaodezwijsie
0833 5b9e 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaseeyousoon seeyousoon
nieobecnaodezwijsie
Play fullscreen

Byłem taki głodny uniesień, doznań, uczuć, że dziś ktoś moje serce musi podnosić z bruku. (...) jak tylko przyjdziesz, ten cały ból zniknie i w tym labiryncie znajdę nitkę i pójdę wzdłuż niej, by ujrzeć światło i Twój uśmiech.
nieobecnaodezwijsie
długa była noc, nie kleiła się rozmowa
— głucha noc
nieobecnaodezwijsie
Play fullscreen
Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd 
Chodź ze mną by sens nadać życia krokom 
Ze mną ku słońcu, może gdzieś nad przepaść ze mną 
Po szczęście albo po szaleństwo, w ciemność ze mną 
Marsz długi jak Mao, marsz niemal w nieskończoność 
Za ręce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć 
Chociaż na chwilę pomóż mi iść, nie będzie lekko 
Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną 
Do obiecanej ziemi, wierzę że ten marsz coś zmieni 
Idź, idź... i nawet pod wiatr idź ze mną 
By w przyszłość bezczelnie patrzeć 
Wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną 
Choć nic nie mogę Ci obiecać 
Na fart nie ma co czekać, uwierz w to 
I chodź, choć nie znam celu drogi uczyń to 
Sam dla siebie zmień coś 
Podnieś pierwszy raz w życiu rękę 
I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze 

Weź moją dłoń, uwierz mi, odrzuć swój strach 
Chodź ze mną gdzieś,...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...